Ski Area New Snow Surface Conditions Trails Lifts
Belleayre 0 Clear 38 4
Brantling Ski Slopes 0 0 0
Bristol Mountain 0 21 2
Buffalo Ski Club Ski Area 0 4 2
Dry Hill Ski Area 0 0 2
Gore Mountain 0 Clear 59 9
Greek Peak 0 20 3
Greek Peak 0 20 3
Holiday Mountain 0 0 0
Holiday Valley 0 Clear 28 7
Holimont Ski Area 0 Cloudy 37 5
Hunt Hollow Ski Club 0 4 1
Hunter Mountain 0 45 5
Kissing Bridge 0 8 0
Labrador Mt 0 18 2
Maple Ski Ridge 0 0 0
McCauley Mountain Ski Center 0 Clear 20 2
Mt Peter 0 13 2
Mt. Peter Ski Area 0 13 2
Oak Mountain 0 11 2
Peek N Peak 0 Clear 20 4
Royal Mountain 0 11 2
Ski Plattekill 0 Snow Showers 38 0
Snow Ridge 0 17 4
Song Mountain 0 24 2
Swain 0 Clear 10 2
Thunder Ridge 0 11 2
Titus Mountain 0 Snow Showers 38 4
Toggenburg Mountain 0 8 2
Toggenburg Mountian 0 8 2
West Mountain 0 25 4
Whiteface - Lake Placid 0 Clear 75 7
Willard Mountain 0 12 2
Windham Mountain 0 Clear 52 4
Woods Valley Ski Area 0 17 5